Skip to content

New Interpretation Records of the Three Kingdoms – 新解釈・三國志

Synopsis:
A new interpretation of “Records of the Three Kingdoms,” which is historical text of the three states of Wei, Shu, and Wu in China.

New Interpretation Records of the Three Kingdoms
Also known as: Shinkaishaku Sangokushi, 新解釈・三國志
Genre(s): drama
Director: Yuichi Fukuda
Writer: Yuichi Fukuda
Country: Japan
Release: December 11, 2020
Starring: Yo Oizumi ,Tsuyoshi Muro, Satoshi Hashimoto, Tsutomu Takahashi, Takayuki Yamada, Yuu Shirota, Jiro Sato, Kenshi Okada, Kento Kaku, Yuma Yamoto
%d bloggers like this: